Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Stepnica  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Stepnica

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Stepnica.

Mapa Geoportal Stepnica

Dane urzędu

Urząd Miejski w Stepnicyul. T. Kościuszki 4Stepnica, 72-112

Tel: 91 4188521

Fax: 91 4188580

E-mail: ug@stepnica.pl

Powiat: goleniowski

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT gminy Stepnica: 3204073

Witryna: www.stepnica.pl

Władze lokalne: Burmistrz Andrzej Wyganowskiburmistrz@stepnica.pl

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Stepnicy

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Stepnica to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Stepnica na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Stepnicy, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Stepnicy

Gmina Stepnica w liczbach

Powierzchnia gminy Stepnica*

293 km2

106 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Stepnica*

4 857 mieszkańców

1874 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Stepnica*

17 mieszkańców na km2

2407 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Stepnica

Geoportal Stepnica prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Stepnica

Jak powstał Geoportal gminy Stepnica?

Geoportal Stepnica powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Stepnica, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Stepnica umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Stepnica

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Stepnica?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Stepnica;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Stepnica;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Stepnica;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Stepnica;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Stepnicy.
Informacje na Geoportalu Stepnica

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Stepnica?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Stepnica;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Stepnica;
 • Rejestr MPZP Stepnica;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Stepnica;
 • Mapa Topograficzna gminy Stepnica;
 • Mapa Solarna gminy Stepnica;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Stepnica;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Stepnica

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Stepnica?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Stepnica.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Stepnica łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Stepnicy. W zależności od wybranej kompozycji mapy Stepnicy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Stepnica, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Stepnica oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Stepnica. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Stepnicy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Stepnicy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Stepnica. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Stepnica.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Stepnicy.

  Geoportal gminy Stepnica posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Stepnica. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Stepnicy sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Stepnica przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Stepnicy.

  W Geoportalu Stepnica przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Stepnica. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Stepnicy. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Stepnica zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Stepnica, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Stepnica oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Stepnica.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Stepnica. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Stepnica są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Stepnica podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Stepnica.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Stepnicy. W Geoportalu gminy Stepnica udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Stepnicy wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Stepnica.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Stepnica. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Stepnica dla mieszkańców

Geoportal Stepnica jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Stepnica. Na mapie Stepnicy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Stepnica mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Stepnica. Korzystając z map Geoportalu gminy Stepnica w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Stepnica są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Stepnica dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Stepnica dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować